Образовна делатност и стручно усавршавање

Ужа специјализација из Клиничке трансфузиологије


Ужа специјализација из Клиничке трансфузиологије траје 12 месеци и подразумева поред теоријске наставе и савладавање вештина предвиђених планом и програмом уже специјализације.

У току уже специјализације (први део првог семестра) слушају се општи предмети и то: Здравствена статистика и Здравствена информатика. Општи предмети морају да се положе до краја другог семестра.

У првом семестру, после одслушане наставе општих предмета, слуша се настава из Клиничке трансфузиологије према распореду теоријске наставе и обавља се практична настава (савладавање вештина) према распореду који сачини катедра за сваког уписаног лекара.

У току обављања наставе катедра може да врши проверу стечених знања у виду тестова.

У последњем семестру (други или четврти) пријављује се тема и ментор за рад уже специјализације на упитнику који је објављен на интернет страници Факултета. Упитник за пријаву теме потписују ментор и шеф катедре.

По завршеном програму наставе (предавања и савладане вештине), положеном општим испитом и одобреној теми, приступа се полагању усменог испита.

Усмени испит састоји се из теста, практичног дела (који се полаже пред председником комисије или ментором) и усменог дела (провере знања) који се полаже пред Комисијом.

Рок за полагање усменог испита је до 6 месеци од завршеног последњег семестра уже специјализације, а рок за одбрану завршеног рада уже специјализације је до 12 месеци од завршеног образовања.


Чланови испитне комисије за полагање Клиничке трансфузије

Комисија I

 1. Проф. др сц. мед. Милена Тодоровић Балинт- председник Комисије
 2. Др сц. мед. ВНС Мирјана Ковач - члан
 3. Прим. др сц. мед. Снежана Јовановић Срзентић - члан
 4. Прим. др сц. мед. Весна Либек - члан

Комисија II

 1. Проф. др сц. мед. Предраг Миљић - председник Комисије
 2. Др сц. мед. ВНС Мирјана Ковач - члан
 3. Др сц. мед. Љубинка Николић - члан
 4. Проф. др сц. мед. Бела Балинт - члан

 • Пријем добровољних давалаца крви
 • Радним даном 07-19 ч,
  Суботом 08-15 ч
 • Пријем пацијената и трудница
 • Радним даном 08-13 ч
© Институт за трансфузију крви Србије. Сва права задржана.