Издавачка делатност

Институт за трансфузију крви Србије издаје стручни часопис под називом "Билтен за трансфузиологију", медицински часопис Удружења трансфузиолога Србије и Српско лекараског друштва, у коме се објављују научни и стручни стручни радови из области трансфузиологије и других сродних грана медицине. Први број часописа је објављен 1954. године. Од тада, Билтен излази непрекидно 53 године, два пута годишње. Билтен за трансфузиологију спада у категорију примарних, индексираних научних публикација. Радови подлежу рецензији, а сажеци се штампају на енглеском језику. Главни и одговорни уредници овог угледног медицинског часописа били су др Бранимир Симоновић, прим. др Будимир Динић, акад. проф. др Станоје Стефановић, а садашњи главни и одговорни уредник је Академик проф. др Бела Балинт. Од 2000. год. штампање Билтена потпомаже Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије. Часопис Билтен за трансфузиологију од 2007. године налазиће се у електронској форми на сајту Народне библиотеке Србије у оквиру заједничког пројекта „Израда Српско цитатног индекса" са Министарством науке средине Републике Србије. О самом часопису више података можете наћи на сајту Српско лекарског друштва www.sld.org.rs Е-маил адреса часописа на коју се могу слати радови: bilten.transfuziologija@gmail.com Поред редовног издавања Билтена, Институт је учествовао у издавању књига, уџбеника, монографија, библиографија и брошура из своје делатности. Институт располаже богатом и стручном библиотеком, са преко 1000 домаћих и иностраних публикација.

"Базична и клиничка трансфузиологија" - 2020. год.  • Пријем добровољних давалаца крви
  • Радним даном 07-19 ч,
    Суботом 08-15 ч
  • Пријем пацијената и трудница
  • Радним даном 08-13 ч
© Институт за трансфузију крви Србије. Сва права задржана.