Услуге и производи


Услуге по упуту лекара

Списак услуга по упуту лекара можете преузети овде.


Услуге на лични захтев

Списак и ценовник услуга које се пружају на лични захтев можете преузети овде.

Допуна ценовника услуга које се пружају на лични захтев можете преузети овде.

Списак и ценовник здравствених услуга које се пружају на лични захтев за пацијенте који:

 • - немају упут
 • - не могу или нису оверили упут на Комисији РФЗО (важи за кориснике услуга ван територије града Београда)
 • - нису осигурани
 • - нису држављани Републике Србије
 • - и за услуге које нису уговорене са РФЗО

Партиципација

Плаћање партиципације регулише Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и партиципацији за 2021. годину (Службени гласник РС број 9/2021 и 79/2021).

Здравствена заштита која се обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања уз плаћање партиципације у Институту, обухвата:

 • - Преглед и лечење лекара специјалисте, 50 динара
 • - Све лабораторијске услуге по упуту, 50 динара

Полазећи од делатности Института за трансфузију крви Србије и горе наведеног Правилника, партиципацију не плаћају:
 1. ратни војни инвалиди, мирнодопски војни инвалиди и цивилни инвалиди рата;
 2. слепа лица и трајно непокретна лица, као и лица која остварују новчану накнаду за помоћ и негу другог лица, у складу са законом;
 3. добровољни даваоци који су крв дали 10 и више пута, осим за лекове са Листе лекова, као и за медицинска средства;
 4. добровољни даваоци крви који су крв дали мање од 10 пута, осим за лекове са Листе лекова, као и за медицинска средства, у року од 12 месеци после сваког давања крви;
 5. живи даваоци органа, осим за лекове са Листе лекова, као и за медицинска средства;
 6. даваоци ћелија и ткива, осим за лекове са Листе лекова, као и за медицинска средства;
 7. деца до навршених 18 година живота, а школска деца и студенти до краја прописаног школовања, а најкасније до навршених 26 година, у складу са законом;
 8. лица у вези са планирањем породице, као и у току трудноће, порођаја и до 12 месеци након порођаја;
 9. лица старија од 65 година живота;
 10. особе са инвалидитетом чији је инвалидитет утврђен, у складу са законом;
 11. лица у вези са лечењем од заразних болести које су утврђене посебним законом којим се уређује област заштите становништва од заразних болести, малигних болести, шећерне болести, психозе, епилепсије, мултипле склерозе, лица у терминалној фази хроничне бубрежне инсуфицијенције, системске аутоимуне болести, реуматске грознице, болести зависности, оболели од ретких болести, као и лица обухваћена здравственом заштитом у вези са давањем и примањем органа, ћелија и ткива;
 12. монаси и монахиње;
 13. корисници новчане социјалне помоћи, односно корисници смештаја у установе социјалне заштите или у друге породице, односно корисници посебне новчане накнаде за родитеља, у складу са законом;
 14. корисници породичне инвалиднине, односно месечног новчаног примања по прописима о заштити бораца, војних инвалида и цивилних инвалида рата;
 15. незапослена лица чији су месечни приходи испод прихода утврђених у складу са законом;
 16. корисници помоћи – чланови породице чији је хранилац на одслужењу војног рока;
 17. лица ромске националности која због традиционалног начина живота немају пребивалиште, односно боравиште у Републици Србији;
 18. жртве насиља у породици;
 19. жртве трговине људима;
 20. жртве тероризма;
 21. борци којима је статус бораца утврђен у складу са прописима о заштити бораца;
 22. лице коме је надлежни орган утврдио статус избеглог, односно прогнаног лица из бивших република СФРЈ или статус расељеног лица ако испуњава услов из закона и ако има боравиште на територији Републике Србије.


Производи

Списак производа мођете преузети овде.

 • Пријем добровољних давалаца крви
 • Радним даном 07-19 ч,
  Суботом 08-15 ч
 • Пријем пацијената и трудница
 • Радним даном 08-13 ч
© Институт за трансфузију крви Србије. Сва права задржана.