Образовна делатност и стручно усавршавање

Образовни профил: медицински техничар за рад у служби трансфузије крви (V степен)


 • 1. Трајање образовања: специјализација од годину дана
 • 2. Услови за упис кандидата
 • 3. Наставни програм - теоријска и практична настава, практична настава у блоку
 • 4. Специјалистички испит

регулисани су Правилником о наставном плану и програму за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада здравство и социјална заштита, а на основу члана 24. ст.1. Закона о средњој школи (Службени гласник РС, бр. 50/92 и 24/96).


Списак предавача Института за трансфузију крви Србије за теоријску и практичну наставу за ПЕТИ степен трансфузиолошког смера у школској 2021/22. години

Теоријска настава

 1. Н. сар. др сц. мед. Наташа Вавић, спец. трансфузиологије
 2. Н. сар. др сц. мед. Снежана Срзентић, спец. трансфузиологије
 3. Др Слободанка Мијовић, спец. трансфузиологије
 4. Др Васа Дамјановић, спец. трансфузиологије

Практична настава

 1. Горан Милутиновић
 2. Стојка Жујовић
 3. Илина Ђорђевић
 4. Вања Куљић

Чланови испитне комисије за полагање завршног испита

 1. Н. сар. др сц. мед. Наташа Вавић, спец. трансфузиологије
 2. Н. сар. др сц. мед. Снежана Срзентић, спец. трансфузиологије

Организација наставе

Наташа Ранковић, координатор за стручно усавршавање

Контакт телефон: 011 3085 346; 011 3812 794
E-mail: natasa.rankovic@nbti.org.rs

 • Пријем добровољних давалаца крви
 • Радним даном 07-19 ч,
  Суботом 08-15 ч
 • Пријем пацијената и трудница
 • Радним даном 08-13 ч
© Институт за трансфузију крви Србије. Сва права задржана.