Пријем и заказивање

Радно време пријемне лабораторије

Неопходна документа за кориснике услуга:

 •  лична карта или други документ са сликом на важеће презиме
 •  оригинал и фотокопија упута (важи за труднице и за пацијенте који на истом упуту поред тражене анализе крвне групе имају и анализу фактора коагулације)
 •  оверена здравствена књижица
 

Пријем пацијената и трудница

 •  Радним данима (понедељак-петак) 08:00-13:00 ч (вађење крви 08:00-14:00 ч)
 •  Пауза од 10:00-10:30 ч
 •  Телефон за информације: 011 3812 839
 •  Преузимање резултата сваког радног дана (понедељак-петак) од 12:00 до 14:30 часова.
 

Пријем пацијента за испитивање поремећаја коагулације

 •  Радним даном од 08:00-10:00 ч
 •  Пауза од 10:00-10:30 ч
 •  Телефон за информације и заказивање 011 381 2757
 

Пријем пацијената за контролу оралне антикоагулантне терапије

 •  Примају се искључиво пацијени са листе у заказаном термину
 •  Телефон за информације и заказивање 011 381 2837, 011 381 2757
 

Пријем пацијената за исптивање хемофилија, тромбофилија, von Willebrand фактора и лупус антикоагуланса

 •  Пријем у заказаном термину. Телефон за информације и заказивање 011 381 2837, 011 381 2757
 

Пријем пацијената и узорака за типизацију ткива (ХЛА типизацију)

 •  У заказаном термину
 •  Телефон за информације и заказивање 011 244 3183, 011 381 2764
 

Пријем пацијената и узорака за имунохемијска испитивања

 •  Радним даном 08:00-13:00 ч
 •  Пауза од 10:00-10:30 ч
 •  Телефон за информације 011 3812 839
 •  Преузимање резултата сваког радног дана (понедељак-петак) од 08 до 14:30 часова.
 

Пријем пацијената и узорака за биохемијска испитивања

 •  Радним даном 08:00-10:00 ч
 •  Телефон за информације 011 3812 774
 • Пријем добровољних давалаца крви
 • Радним даном 07-19 ч,
  Суботом 08-15 ч
 • Пријем пацијената и трудница
 • Радним даном 08-13 ч
© Институт за трансфузију крви Србије. Сва права задржана.