Образовна делатност и стручно усавршавање

Стручно усавршавање и едукација

ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ спроводи се на основу позитивних законских и подзаконских аката, Статута Института и уговора које је Институт закључио са образовним установама Медицински факултет Универзитета у Београду и Медицинска школа у Београду, а на основу одлуке Управног одбора ИТКС.

Као наставна база Медицинског факултета и Медицинске школе, Институт организује и спроводи теоријску и практичну наставу из следећих области:


  •  специјализација доктора медицине (обављање дела стажа) из: трансфузиологије, имунологије, анестезиологије са реанимацијом, пластичне и реконструктивне хирургије, ужа специјализација из клиничке трансфузиологије и ужа из трансплантологије са трансузиологијом,
  •  специјализација медицинских техничара лабораторијског и општег смера, за образовни профил: медицински техничар за рад у служби трансфузије крви,
  •  практична настава за ученике Медицинске школе-лабораторијски техничар,
  •  стручни семинари у организацији Центра за континуирану едукацију Медицинског факултета, Катедре за трансфузиологију и Института за трансфузију крви Србије.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ спроводи се у складу са Правилником о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике, а односи се на специјализације и субспецијализације и континуирану медицинску едукацију (стручно усавршавање у земљи и иностранству). Све активности из ове области одвијају се уз претходно усвојени годишњи план стручног усавршавања. Према плану стручног усавршавања у Институту се сваке године организује 12 стручних састанака, акредитованих код Здравственог савета Србије. Стручни састанци имају за циљ да све новине из области трансфузиологије и сродних грана медицине буду презентоване нашим здравственим радницима и сарадницима. С обзиром да је Институт наставна база за трансфузиологију, нашим стручним састанцима (едукацијама) присуствују колеге из целе трансфузиолошке службе Србије. Сва обавештења везана за теме, предавче и термине стручних састанака, претходно акредитованих од стране Здравственог савета Србије, постављају се на сајт.


  • Пријем добровољних давалаца крви
  • Радним даном 07-19 ч,
    Суботом 08-15 ч
  • Пријем пацијената и трудница
  • Радним даном 08-13 ч
© Институт за трансфузију крви Србије. Сва права задржана.