Образовна делатност и стручно усавршавање

Специјализација из Трансфузијске медицине


Организација наставе

Шеф Катедре за трансфузиологију: ВНС др сц. мед. Мирјана Ковач, специјалиста трансфузиологије и хематологије.
Kонтакт телефон: 011 3812 804
E-mail: mkovac008@gmail.com

Наташа Ранковић, стручни сарадник за стручно усавршавање.
Kонтакт телефон: 011 3085 346; 011 3812 794
Е-mail: natasa.rankovic@nbti.org.rs


Обавештења за специјализанте из Трансфузијске медицине/распоред предавања

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ТЕОРИЈСКЕ НАСТАВЕ И СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

Специјалистички стаж се обавља према плану и програму који садржи област у оквиру гране са временом трајања за сваку област у оквиру које су предвиђене вештине које се морају савладати у току трајања специјалистичког стажа. То значи да специјалистички стаж није одређен само проведеним временом, већ и савладавањем конкретних вештина које се морају савладати под надзором именованог ментора за ту вештину.

Специјализант по савладаним вештинама код одређеног ментора, добија потпис од ментора на упуту и индексу да су савладане вештине на које је упућен и обавезан је да тај упут врати Факултету, који га раздужује за упут, тј. Евидентира да је специјализант обавио тај део стажа и издаје му упут за следеће вештине по програму за одређену област - групу вештина код новог ментора.

У току обављања специјалистичког стажа обавезно је полагање Колоквијума према плану и програму гране. Специјалистички стаж се мора обавити у континуитету. Сваки прекид стажа односно свака промена постојећег стања мора се регулисати на Факултету. Уколико се у току специјалистичког стажа направи дужи прекид, неопходно је поново одслушати двосеместралну наставу чиме би стекао услов за полагање специјалистичког испита.

Део програма је и двосеместална настава (у трајању 9 месеци). У току двосеместалне наставе обавља се само тај део програма и не може се обављати други део стажа. Поред теоријске наставе (у току двосеместралне наставе) специјализант је обавезан да обавља практичан рад у пуном радном времену према распореду који направи Катедра.

По обављеном плану и програму специјализације (према наведеном режиму студија) специјализант стиче право полагања специјалистичког испита, који је обавезан да положи у Законом предвиђеном року. Када специјализант стекне право полагања специјалистичког испита, испит пријављује на факултету по важећим правилима у тренутку стицања права пријаве испита.

У склопу полагања специјалистичког испита, кандидат полаже тест четири недеље пре усменог испита. Практични део испита полаже истог дана кад је заказан усмени део испит.

Трајање специјализације: 36 месеци

Двосеместрална настава - 9 месеци
Практични део стажа - 27 месеци

Настава из трансфузиологије подељена је на два семестра.

I семестар садржи области из базичне трансфузиологије

II семестар садржи области из клиничке трансфузиологије

Настава се реализује у сарадњи са предавачима из других установа и Медицинског факултета


Предавачи из Института за трансфузију крви Србије

 • 1. Мирјана Ковач, др сц. мед. ВНС Мед.фак.
 • 2. Снежана Јовановић Срзентић, прим. др сц. мед.
 • 3. Оливера Савић, др сц. мед.
 • 4. Наташа Вавић, др сц. мед. Н.С. Мед. фак.
 • 5. Зорана Андрић, др сц. мед.
 • 6. Данијела Миковић, др сц. мед.
 • 7. Бојана Ерић, прим. др
 • 8. Лидија Мијовић, прим. др
 • 9. Војислав Лукић, др

ИСПИТНА КОМИСИЈА
Комисија бр. 1

 • 1. Проф. др Мирјана Готић, председник
 • 2. Проф. др Душан Попадић, члан
 • 3. ВНС. др сц. мед. Мирјана Ковач, члан
 • 4. Прим др сц. мед. Снежана Срзентић Јовановић, члан
 • 5. Проф. др сц. мед. НС Бела Балинт, члан

Заменици:

 • 1. Проф. др Нада Сувајџић, заменик председника
 • 2. Проф. др Вера Правица, заменик члана
 • 3. Др сц. мед. Оливера Савић, заменик члана
 • 4. Др сц. мед. Весна Либек, заменик члана

Комисија бр. 2

 • 1. Проф. др Милена Тодоровић Балинт - председник Комисије
 • 2. Проф. др Вера Правица - члан
 • 3. Прим. др сц. мед. Снежана Јовановић Срзентић - члан
 • 4. ВНС др сц. мед. Мирјана Ковач - члан
 • 5. Н сар. др сц. мед. Наташа Вавић - члан

Заменици:

 • 1. Проф. др Предраг Миљић - заменик председника
 • 2. Проф др Душан Попадић - заменик члана
 • 3. Прим. др сц. мед. Весна Либек - заменик члана
 • 4. Др сц. мед. Оливера Савић - заменик члана

 • Пријем добровољних давалаца крви
 • Радним даном 07-19 ч,
  Суботом 08-15 ч
 • Пријем пацијената и трудница
 • Радним даном 08-13 ч
© Институт за трансфузију крви Србије. Сва права задржана.