Водич за даваоце крви

Ко све може дати крв

Давалац крви може бити свака здрава, одрасла особа, старости од 18-65 година код које се лекарским прегледом и провером крвне слике, односно нивоа хемоглобина, утврди да давање крви неће угрозити ни њу, нити особу којој би се та крв применила. То значи да је потребно да се задовоље следећи критеријуми:


 •  Да је особа здрава, доброг општег стања
 •  Тежа од 50 кг
 •  Телесне температуре мање до 37°C
 •  Пулса између 50 - 100/мин
 •  Крвног притиска: не вишег од 24/14 кПа и не нижег од 13,3/8,66 кПа
 •  Лимфне жлезде врата и пазуха, јетра и слезина не смеју бити увећане
 •  Хемоглобин мора бити изнад 135 г/Л (Hct = 0.38) за мушкарце
 •  Хемоглобин мора бити изнад 125 г/Л (Hct = 0.4) за жене
 •  Интервал између давања крви је 3 месеца (12 недеља) за мушкарце и 4 месеца (16 недеља) за жене
 •  Давалац крви у Србији има у просеку 38 година, стално је запослен и има породицу. Већину добровољних давалаца крви чине мушкарци (73,5 %), док су жене заступљене у мањем проценту(26,5 %), што је уобичајено и у другим земљама.

Процесима производње и пружања услуга управља се применом процесног приступа (PDCA) уз свеопшту усредсређеност на „размишљање засновано на ризику“, на нивоу сваког појединачног процеса и IMS као целином. Квалитет производа и услуга обезбеђује се применом смерница добре произвођачке праксе (ДПП). У сваком процесу интегрисана су стручна и научна знања, добре праксе, закони и прописи, искуство запослених.

Систем менаџмента квалитетом производа и услуга (QМS), систем менаџмента заштитом животне средине (EMS) и систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду (ОHSAS) сертификовани су 2010 године. • Пријем добровољних давалаца крви
 • Радним даном 07-19 ч,
  Суботом 08-15 ч
 • Пријем пацијената и трудница
 • Радним даном 08-13 ч
© Институт за трансфузију крви Србије. Сва права задржана.