Конгреси и семинари

4. Конгрес трансфузиолога Србије са међународним учешћем

У Београду је од 10. до 12. новембра 2010. године одржан 4. Конгрес трансфузиолога Србије са међународним учешћем у организацији Удружења трансфузиолога Србије.

Покровитељи Конгреса били су Министарство здравља и Министарство за науку и технолошки развој Владе Републике Србије.

Конгрес је акредитован од стране Здравственог савета Србије одлуком број А-1-1865/10 од 18. 5. 2010. године са 12 бодова за усмена излагања, 9 за постер презентације и 6 за пасивно учешће на Конгресу.

На Конгресу је било 332 регистрованих учесника из следећих 11 земаља: Белгија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Италија, Македонија, Немачка, Словачка, Словенија, Велика Британија и Србија.

Научни програм је обухватио осам различитих области трансфузијске медицине: клиничку трансфузиологију, имунохематологију, имунобиологију и трансплантацију, хемостазу, квалитетет у трансфузиологији, аферезе, безбедну трансфузију-даваоце, мотивацију, избор и безбедну трансфузију-трансфузијски трансмисивне болести.

Одржано је 7 пленарних предавања, 16 уводних предавања, 63 усмене презентације и 69 постер презентација.

Учесници 4. Конгреса трансфузиолога Србије са међународним учешћем попуњавали су евалуациони упитник који се односио на организацију и квалитет и актуелност научног програма. Просечна оцена опште евалуације програма Конгреса је 4,26.

У оквиру Научног програма Конгреса стручњаци из Института за трансфузију су одржали једно пленарно предавање, 6 уводних предавања, 19 усмених и 11 постер презентација.

У Београду, 14. децембар 2010.
Данијела Миковић
Председник Конгреса


  • Пријем добровољних давалаца крви
  • Радним даном 07-19 ч,
    Суботом 08-15 ч
  • Пријем пацијената и трудница
  • Радним даном 08-13 ч
© Институт за трансфузију крви Србије. Сва права задржана.