Институт данас

Институт данас

Реферална трансфузиолошка установа
335 запослених

МЕДИЦИНСКА ДЕЛАТНОСТ
 • Лекари - 60 запослених
 • Фармацеути - 3 запослених
 • Здрав. сарад. ВСС - 6 запослених
 • Виши техничари - 27 запослених
 • Медицински-лаборатор. техничари V степен - 102 запослених
 • Медицински техничари - 24 запослених

ПРАТЕЋЕ ДЕЛАТНОСТИ
 • ВСС - 27 запослених
 • ВШС - 3 запослених
 • ССС - 6 запослених
 • ВКВ - 4 запослених
 • КВ - 16 запослених
 • ПК - 15 запослених

РЕЗУЛТАТИ РАДА ИНСТИТУТА КРОЗ БРОЈЕВЕ У 2019. ГОДИНИ
 • Узето 78.241 јединица крви
 • Обављено 108.121 тестирање крвних група
 • Обављено 344.392 тестирања на маркере трансфузијом преносивих болести серолошком техником
 • Обављено 90.469 тестирања на маркере трансфузијом преносивих болести молекуларном техником
 • Произведено 183.407 компонената крви
 • Извршено 2466 донорских тромбоцитафереза

Руководство Института

в.д. директора

др Весна Мијуцић, специјалиста трансфузиологије

Контакт телефон: 011/ 2448-110; 2438-441


Главни техничар Института

Тања Стаматовић, виши лабораторијски техничар

Контакт телефон: 011/308-5345

e-mail: t.stamatovic@nbti.org.rs


Стручни савет

др Слободанка Мијовић, спец. трансфузиологије - председник
др Ирина Антонијевић, спец. трансфузиологије - члан
др Ивана Јагличић, спец. имунологије - члан
др Радован Динић, спец. трансфузиологије - члан
дипл. хем. Лаура Балинт - члан
Главни техничар Института учествује у раду Стручног савета


Комисија за унапређење квалитета рада

мр фарм Маријана Митровић, .специјалиста медицинске биохемије - председник
прим. др Радмила Ђорђевић, спец. трансфузиологије - члан
др Бранислава Јовановић-Васиљевић, спец. трансфузиологије - члан
прим. др Бојана Ерић, спец. трансфузиологије - члан
др Милица Дукић Новаковић, спец. трансфузиологије - члан
Биљана Мартиновић, члан
дипл. правник Љиљана Стакић, члан

Управни и надзорни одбор

Управни одбор Института

Проф. др Зоран В. Ћосић, специјалиста интерне медицине, субспецијалиста кардиолог

Чланови Управног одбора Института за трансфузију крви Србије:

др Сања Ђ. Станковић, Клинички центар Србије
др Лидија Јовановић, спец.офталмологије
Јованка Зечевић Анђелковић, дипл. правник, адвокат из Београда
Др сц. мед. Данијела Миковић, спец. трансфузиологије, Институт за трансфузију крви Србије
Др сц. мед. Зорана Андрић, спец. трансфузиологије, Институт за трансфузију крви Србије


Надзорни одбор Института

Председник Надзорног одбора Института за трансфузију крви Србије:
Прим. др сц. мед. Војислав Радосављевић

Чланови Надзорног одбора Института за трансфузију крви Србије:

Хелена Радовановић, дипл. економиста, Београд
Др сц. мед. Наташа Вавић, спец. трансфузиологије, Институт за трансфузију крви Србије
Др Татјана Дукић, спец. трансфузиологије, Институт за трансфузију крви Србије

Етички одбор


TEKST FALI.


Стручни савет


TEKST FALI.


Комисија за унапређење квалитета


TEKST FALI.


Где иде моја крв?


 • Institut za transfuziju krvi Srbije ikona

  Први корак

  Све почиње овде! Код ваше прве посете трансфузијолошкој установи, поред дозе крви, узеће се и мали узорак крви из ваше руке.

 • Institut za transfuziju krvi Srbije ikona

  Други корак

  Трансфузиолошке установе сакупљају крв на терену (мобилне екипе) и у самој установи.

 • Institut za transfuziju krvi Srbije ikona

  Трећи корак

  Код неких давалаца из крви се узима плазма а остатак крви се враћа даваоцу у процесу који се зове плазма ференза.

 • Institut za transfuziju krvi Srbije ikona

  Четврти корак

  Ваш узорак крви се тестира, оређује се крвна група и контролише присутност вируса.

 • Institut za transfuziju krvi Srbije ikona

  Пети корак

  Крв или њени саставни делови достављају се болницама према потребама.

 • Institut za transfuziju krvi Srbije ikona

  Шести корак

  Кад се потребе болесника задовоље из преостале плазме издваја се албумин и имуноглобелин и чиниоци коагулације.

 • Institut za transfuziju krvi Srbije ikona

  Седми корак

  Svi produkti dobijeni iz plazme pomažu u lečenju bolesnika.


 • Пријем добровољних давалаца крви
 • Радним даном 07-19 ч,
  Суботом 08-15 ч
 • Пријем пацијената и трудница
 • Радним даном 08-15 ч,
  Суботом од 08-13 ч
© Институт за трансфузију крви Србије. Сва права задржана.