Служба за техничке и друге сличне послове

Одељење за информациони систем

Начелник Одељења: Дипл. екон. Слободан Недовић
Контакт телефон: 011 3812 821, 011 3812 820


Делатност Одељења:

 •  Обезбеђивање непрекидног исправног рада информационог система
 •  Писање апликација/програма за потребе нашег Института
 •  Штампање бар кодова за кесе крви и епрувете
 •  Учешће у раду екипе на терену уносом података о даваоцима и њиховим даровима на лаптопу, а по повратку екипе у Институт пренос унетих података у базу

Резултати рада на Oдељењу:

Сав софтвер Института је написан на нашем Одељењу, што је јединствено међу здравственим установама.
Последњи резултати:

 • Израда програма за комплетно информатичко праћење процеса рада Одељења за претрансфузиона испитивања, дистрибуцију крви и продуката од крви и хемовигиланцу.
 • Израда програма за пренос података о издатим продуктима и извршеним анализама на Одељењу за претрансфузиона испитивања, дистрибуцију крви и продуката од крви и хемовигиланцу у базу података за фактурисање, што ће знатно скратити време потребно за добијање фактура.
 • Повезивање апарата за тестирање крви давалаца "QWALYS" са трансфузијским инфорационим системом, што омогућава упис резултата анализа са "QWALYS" апарата у трансфузијску базу података.
 • Повезивање апарата за тестирање крви давалаца "Neoiris" са базом података.
 • Повезивање апарата за тестирање пацијената "DiaMed IH 1000 " са базом података.
 • Пријем добровољних давалаца крви
 • Радним даном 07-19 ч,
  Суботом 08-15 ч
 • Пријем пацијената и трудница
 • Радним даном 08-13 ч
© Институт за трансфузију крви Србије. Сва права задржана.