Континуирана медицинска едукација

Континуирана медицинска едукација - 2019. година

Према одлуци Здравственог савета Србије о акредитацији програма КМЕ бр. 153-02-3645/2018-01) у јулском року 2019. године, акредитовани су стручни састанци који ће се одржати у свечаној сали Института за трансфузију крви Србије.


Одржана предавања у 2019. години

14.03.2019. у 13 h

Стручни састанак акредитован под бројем А-1-137/19, доноси 2 бода предавачу и 1 бод слушаоцу.

Наслов теме: Трансфузијске реакције и догађаји

Предавање: Трансфузијске реакције и догађаји, др Бранислава Васиљевић Јовановић, Институт за трансфузију крви Србије.28.03.2019. u 13 h

Стручни састанак акредитован под бројем А-1-132/19, доноси 2 бода предавачу и 1 бод слушаоцу.

Наслов теме: Трансфузиолошко збрињавање болесника са траумом применом ROTEM-a.

Предавање: Трансфузиолошко збрињавање болесника са траумом применом ROTEM-a, др Радован Динић, Институт за трансфузију крви Србије.05.04. 2019. у 13 h

Стручни састанак акредитован под бројем А-1-135/19, доноси 2 бода предавачу и 1 бод слушаоцу.

Наслов теме: Екстерна међулабораторијска испитивања у процени квалитета рада лаборaторије за испитивање и контролу крви давалаца.

Предавање: Екстерна међулабораторијска испитивања у процени квалитета рада лабораторије за испитивање и контролу крви давалаца, др Милица Дукић Новаковић, Институт за трансфузију крви Србије.09.05.2019. у 13 h

Стручни састанак акредитован под бројем А-1-135/19, доноси 2 бода предавачу и 1 бод слушаоцу.

Наслов теме: Екстерна међулабораторијска испитивања у процени квалитета рада лаборaторије за испитивање и контролу крви давалаца.

Предавање: Екстерна међулабораторијска испитивања у процени квалитета рада лабораторије за испитивање и контролу крви давалаца, др Милица Дукић Новаковић, Институт за трансфузију крви Србије.23.05.2019. у 13 h

Стручни састанак акредитован под бројем А-1-136/19, доноси 2 бода предавачу и 1 бод слушаоцу.

Наслов теме: Значај спровођења екстерних лабораторијских контрола код тестирања давалаца крви на маркере трансфузијских трансмисивних болести.

Предавање: Значај спровођења екстерних лабораторијских контрола код тестирања давалаца крви на маркере трансфузијских трансмисивних болести, др Ирина Антонијевић, Институт за трансфузију крви Србије.06.06.2019. у 13 h

Стручни састанак акредитован под бројем А-1-134/19, доноси 2 бода предавачу и 1 бод слушаоцу.

Наслов теме: Значај доказивања антиеритроцитних антитела код трудница.

Предавање: Значај доказивања антиеритроцитних антитела код трудница, др Ивана Радовић, Институт за трансфузију крви Србије.19.09.2019. у 13 h

Стручни састанак акредитован под бројем А-1-2067/19, доноси 2 бода предавачу и 1 бод слушаоцу.

Наслов теме: Примена концентрата фибриногена код крварећих болесника.

Предавање: Примена концентрата фибриногена код крварећих болесника, др Бранислава Васиљевић Јовановић, Институт за трансфузију крви Србије.03.10.2019. у 13 h

Стручни састанак акредитован под бројем А-1-2069/19, доноси 2 бода предавачу и 1 бод слушаоцу.

Наслов теме: Претрага регистра типизираних давалаца крви-резултати једногодишњег праћења.

Предавање: Претрага регистра типизираних давалаца крви-резултати једногодишњег праћења, др Људмила Стаменић, Институт за трансфузију крви Србије.17.10.2019. у 13 h

Стручни састанак акредитован преко удружења АРТ, за медицинске сестре и техничаре, чланове удружења АРТ, под бројем Д-1835/19, доноси 2 бода предавачу и 1 бод слушаоцу.

Наслов теме: Анализа резултата идентификације антиеритроцитних антитела у Институту за трансфузију крви Србије у току 2018. године.

Предавање: Анализа резултата идентификације антиеритроцитних антитела у Институту за трансфузију крви Србије у току 2018. године, Бојана Рогић, Институт за трансфузију крви Србије.31.10.2019. у 13 h

Стручни састанак акредитован преко удружења АРТ, за медицинске сестре и техничаре, чланове удружења АРТ, под бројем Д-1836/19, доноси 2 бода предавачу и 1 бод слушаоцу.

Наслов теме: Детекција Ц3д-комплемент везујућих анти-ХЛА антитела код болесника након трансплантације бубрега

Предавање: Детекција Ц3д-комплемент везујућих анти-ХЛА антитела код болесника након трансплантације бубрега, Стефан Бошковић, Институт за трансфузију крви Србије.21.11.2019. у 13 h

Стручни састанак акредитован под бројем А-1-2066/19, доноси 2 бода предавачу и 1 бод слушаоцу.

Наслов теме: Пацијенти са дефицитом FXIII и фибриногена - праћење кроз пројекат РБДД.

Предавање: Пацијенти са дефицитом FXIII и фибриногена-праћење кроз пројекат РБДД, др Марко Сарачевић, Институт за трансфузију крви Србије.17.12.2019. у 13 h

Стручни састанак акредитован као тест под бројем Д-1-444/19, доноси 7 бодава предавачу и 5 бодова слушаоцу.

Предавање: Примена стандарда у оживљавању одрасле особе са кардиореспираторним застојем, спец.струк. мт Драгослав Итов, Градски завод за хитну медицинску помоћ.


  • Пријем добровољних давалаца крви
  • Радним даном 07-19 ч,
    Суботом 08-15 ч
  • Пријем пацијената и трудница
  • Радним даном 08-13 ч
© Институт за трансфузију крви Србије. Сва права задржана.