Јавне набавке

Врста огласа

Претходно обавештење

Pеагенаси за ХЛА типизацију - 05.02.2020.

Реагенси за имунохематолошко испитивање крви - 09.01.2020.

Кесе за крв - 09.01.2020.


Позив за подношење понуда

ЈН у отвореном поступку бр.29д/2020 – Нафтни деривати - 05.11.2020.

ЈНМВ бр.3Р/2020 – набавка УПС-а - 25.09.2020.

ЈН бр. 10У/2020 – Услуге одржавања и поправки опреме иинсталација у ИТКС - 15.07.2020.

ЈНМВ бр. 32Д/2020 – Рачунарска опрема и потрошни компјутерски материјал - 03.07.2020.

ЈНМВ бр.16У/2020 – Услуга одржавања лабораторијског информационог система - 01.07.2020.

ЈН у отвореном поступку бр.3Р/2020 – Реконструкција трафостанице са уграђивањем појачивача за подизање напона и одрживост напона

ЈНМВ бр.14У/2020 - Набавка извршења услуга одржавања ИТ мреже и валидације постојећег софтвера - 24.06.2020.

ЈНМВ 8Д/2020 - Реагенси за фенотипизирање ретких крвних група - 22.06.2020.

ЈНMB бр.38д/2020 –Опрема - 19.06.2020.

ЈНМВ бр.11У/2020 –Услуга одржавања возила - 19.06.2020.

ЈНМВ бр.38д/2020 Опрема - 19.06.2020.

ЈН у отвореном поступку бр.17д/2020-1 – Потрошни медицински материјал - 11.06.2020.

JН у отвореном поступку бр.25д/2020-1 – Храна за даваоце - 09.06.2020.

ЈНMB бр.15д/2020 –Контролни реагенси - 05.06.2020.

JH бр. 37Д/2020 - Реагенси за ХЛА типизације давалаца и екстерне контроле са потрошним материјалом - 05.06.2020.

JHMB - Услуга слања СМС порука за добровољне даваоце крви - 05.06.2020.

ЈН бр. 14Д/2020-1 – Серуми за производњу тест реагенаса - 02.06.2020.


Позив за подношење пријава


Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

ЈН у отвореном поступку бр.3Р/2020 – Реконструкција трафостанице са уграђивањем појачивача за подизање напона и одрживост напона

ЈН у отвореном поступку бр.3Р/2020 – РеконстЈН у отвореном поступку бр.3Р/2020 – Реконструкција трафостанице са уграђивањем поја

JН мале вредности бр.24д/2020 – Материјал за техничко одржавање - 30.04.2020.

ЈН бр. 21Д/2020 – Канцеларијски материјал - 22.04.2020.


Позив за учешће на конкурсу за дизајн


Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда


Обавештење о признавању квалификације


Одлука о додели оквирног споразума

ЈН бр. 4Д/2020 - Потврдни тестови за трансмисивне болести - 24.07.2020.

ЈН бр. 2Д/2020 – Сетови - 09.03.2020.

ЈН у отвореном поступку бр. 4Д/2019 – Тестови за трансмисвне болести - 19.03.20019.


Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

ЈН број 12Д/2019-- - Реагенси за имунохемијска испитивања - 13.01.2020.

  • Пријем добровољних давалаца крви
  • Радним даном 07-19 ч,
    Суботом 08-15 ч
  • Пријем пацијената и трудница
  • Радним даном 08-13 ч
© Институт за трансфузију крви Србије. Сва права задржана.