Служба за прикупљање крви, тестирање,
производњу продуката од крви и дијагностичких средстава

Одељење за прикупљање крви и компонената крви

Начелник Одељења: др Јелена Стојнева-Истатков, специјалиста трансфузиологије
Контакт телефон: 011 381 2712, 011 243 7247
e-mail: j.stojneva@nbti.org.rs

Главни техничар Одељења: Вања Куљић


Делатност Одељења

Одељење за прикупљање крви има за циљ да обезбеди прикупљање јединица целе крви од здравих особа са добром анамнезом по принципу добровољности и бесплатности, да очува регистар добровољних давалаца, давалаца по позиву и давалаца ретких крвних група.

На територији Београда и подручијима централне Србије у 2020. години, прикупљено је од добровољних давалаца крви у сали Института 20.396 јединица крви, а у мобилним тимовима 37.931 јединица крви. Укупно за 2020. годину 58.327 јединица крви.

С циљем да се за све пацијенте обезбеде адекватне количине безбедне крви и продуката од крви на Одељењу за прикупљање крви, поштују се смернице и принципи који су у складу са препорукама Светске здравствене организације, Савета Европе и Националних стандарда које је усвојила Републичка стручна комисија за трансфузију крви 2006.године.

Препоруке подразумевају припрему акција давања крви и адекватне услове места на којима се исте спроводе, потребне ресурсе за стандардну мобилну екипу, попуњавање Упитника за даваоце крви, селекција истих према индикацијама за давање крви, спровођење медицинских критерујума за привремено или трајно одбијање давалаца крви, као и све процедуре од доласка даваоца до његовог одласка по давању крви. Примена Упитинка за даваоце крви датира од 2003. године, од када је у неколико наврата редизајниран и иновиран, а задњи пут 2019.године. Спроводи се редовна дневна електронска обрада података са извештавањем о свим релевантним подацима везаним за давање крви и даваоца.

Постоји стални рад на усавршавању средњег и високог медицинског кадра.


Радно време Одељења:

Радним даном: 07:00 - 19:00 ч
Суботом и празником: 08:00 - 15:00 ч

  • Пријем добровољних давалаца крви
  • Радним даном 07-19 ч,
    Суботом 08-15 ч
  • Пријем пацијената и трудница
  • Радним даном 08-13 ч
© Институт за трансфузију крви Србије. Сва права задржана.