Служба за обезбеђење и контролу квалитета

Одељење за обезбеђење квалитета и управљање интегрисаним системом менаџмента

Начелник Одељења: Др Зорица Шпуран, специјалиста трансфузологије
Контакт телефон: 011 3830 592
E-mail: obezbedjenje.kvaliteta@gmail.com

Главни техничар: виши лабораторијски техничар Сања Савовић
Контакт телефон: 011 3830 592
E-mail: obezbedjenje.kvaliteta@gmail.com


Основна делатност одељења:

Одељење за обезбеђење квалитета и управљање интегрисаним системом менаџмента прати функционисање и ефикасност:

  •  система обезбеђења квалитета производа (јединице и компоненте крви, дијагностичка медицинска средства ин витро) и лабораторијских испитивања у складу са Смерницама Добре произвођачке праксе (ДПП)
  •  интегрисаног менаџмент система (ИМС) у складу са стандардом система менаџмента квалитетом производа и услуга (ISO 9001), стандардом система менаџмента квалитетом лабораторија ( ISO/IEC 17025/ISO 15189), стандардом система менаџмента заштитом животне средине (ISO 14001) и стандардом система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду ( ISO 45001)

Радно време Одељења:

08:00 - 16:00ч

  • Пријем добровољних давалаца крви
  • Радним даном 07-19 ч,
    Суботом 08-15 ч
  • Пријем пацијената и трудница
  • Радним даном 08-13 ч
© Институт за трансфузију крви Србије. Сва права задржана.