Служба за обезбеђење и контролу квалитета

Одељење за контролу квалитета

Начелник Одељења: мр фарм. спец. Драгана Нововић
Контакт телефон: 011 3812 784
e-mail: kontrolalekova@gmail.com

Главни техничар Одељења: Јасмина Радовић


Делатност Одељења:

Одељење за контролу квалитета је место пуштања серије лека у промет. На Одељењу за контролу квалитета врши се физичко-хемијско и микробиолошко испитивање полазних материјала, међупроизвода, полупроизвода и готових производа у области производње лекова из крви и плазме хуманог порекла, јединица и компонената крви, дијагностичких медицинских средстава ин витро, паковног материјала и осталог.


Одсек за физичко-хемијска испитивања

Шеф Одсека: дипл. хем. спец. Лаура Балинт

Одсек за микробиолошка испитивања

Шеф Одсека: др Славица Милосављевић, спец. микробиологије
Контакт телефон: 011 3812 786
E-mail: itks.slavica.milosavljevic@gmail.com


  • Пријем добровољних давалаца крви
  • Радним даном 07-19 ч,
    Суботом 08-15 ч
  • Пријем пацијената и трудница
  • Радним даном 08-13 ч
© Институт за трансфузију крви Србије. Сва права задржана.