Јавне набавке

Комплетна тендерска документација

ЈН у отвореном поступку бр.29д/2020 – Нафтни деривати - 05.11.2020.

ЈНМВ бр.3Р/2020 – набавка УПС-а - 25.09.2020.

ЈН бр. 10У/2020 – Услуге одржавања и поправки опреме иинсталација у ИТКС - 15.07.2020.

ЈНМВ бр. 32Д/2020 – Рачунарска опрема и потрошни компјутерски материјал - 03.07.2020.

ЈНМВ бр.16У/2020 – Услуга одржавања лабораторијског информационог система - 01.07.2020.

ЈН у отвореном поступку бр.3Р/2020 – Реконструкција трафостанице са уграђивањем појачивача за подизање напона и одрживост напона

ЈНМВ бр.14У/2020 - Набавка извршења услуга одржавања ИТ мреже и валидације постојећег софтвера - 24.06.2020.

ЈНМВ бр.22д/2020 – Амбалажа - 23.06.2020.

ЈНМВ 8Д/2020 - Реагенси за фенотипизирање ретких крвних група - 22.06.2020.

ЈНМВ бр.11У/2020 –Услуга одржавања возила - 19.06.2020.

ЈН мале вредности бр.38д/2020 –Опрема - 19.06.2020.

ЈН број 4Д/2020 - Потврдни тестови за трансмисивне болести - 17.06.2020.

ЈН у отвореном поступку бр.17д/2020-1 – Потрошни медицински материјал - 11.06.2020.

ЈНMB бр.15д/2020 –Контролни реагенси - 05.06.2020.

ЈНMB бр.15д/2020 –Контролни реагенси - 05.06.2020.

JH бр. 37Д/2020 - Реагенси за ХЛА типизације давалаца и екстерне контроле са потрошним материјалом - 05.06.2020.

JHMB - Услуга слања СМС порука за добровољне даваоце крви - 05.06.2020.

ЈН бр. 14Д/2020-1 – Серуми за производњу тест реагенаса - 02.06.2020. Archive Flash - 0.46MB

JН бр. 7Д/2020 - Картице и реагенси за одређивање крвних група у микроепрувети - 22.05.2020.

ЈНMB бр. 27Д/2020 - Промотивни и информативни штампани материјал - 22.05.2020.

JNMB br.20d/2020 – Dezinfekcioni i higijenski materijal - 21.05.2020.

JN br.26d/2020 – Mali znak pažnje - 13.05.2020.

JN br.25d/2020 – Hrana za davaoce - 05.05.2020.

JN br. 13D/2020 – Reagensi za biohemijska ispitivanja - 30.04.2020.

JNMB br. 2U/2020 – Izvršenje usluge štampanja - 28.04.2020.

JN broj 11D/2020 – Reagensi za ispitivanje poremećaja hemostaze - 23.04.2020.

JN u otvorenom postupku br.19d/2020 –Hemikalije - 23.04.2020.

JNMV br.24d/2020 – Materijal za tehničko održavanje - 23.04.2020.

JN br. 3D/2020 – Pločice za sterilnu konekciju - 21.04.2020.

JN br. 21D/2020 – Kancelarijski materijal - 16.04.2020.

JN broj 9D/2020 – Test serumi za tipizaciju krvno grupnih antigena (sserumi u mililitrima) - 16.04.2020.

JNMV br. 36D/2020 – Medicinska oprema - Agitator za trombocite sa inkubatorom za trombocite i sistem za otapanje plazme - 15.04.2020.

JNMV br. 15U/2020 – Fizičko - tehničko obezbeđenje - 13.04.2020.

JN broj 12D/2020 – Reagensi za imunohemijska ispitivanja - 13.04.2020.

JN br. 5U/2020 – Osiguranje imovine i lica - 03.04.2020.

JN br. 6U/2020 – Usluga održavanja informacionog sistema Moneo - 01.04.2020.

JN male vrednosti br.12u/2020 – usluga registracije i osiguranja vozila - 18.03.2020.

JN male vrednosti br.22d/2020 – Ambalaža - 16.03.2020.

JN broj 10D/2020 – Reagensi za HLA tipizacije - 12.03.2020.

JN u otvorenom postupku br.17d/2020 – Potrošni medicinski materijal - 06.03.2020.

JN broj 1D/2020 – Kese za krv - 04.03.2020.

JN br. 2D/2020 – Setovi - 21.02.2020.

JN broj 6D/2020 – Reagensi za imunohematološka testiranja dobrovoljnih davalaca automatizovanim postupkom - 14.02.2020.

JN broj 14D/2020 – Serumi za proizvodnju test reagenasa - 14.02.2020.

JN br.23d/2020 –Signature i nalepnice - 07.02.2020.

  • Пријем добровољних давалаца крви
  • Радним даном 07-19 ч,
    Суботом 08-15 ч
  • Пријем пацијената и трудница
  • Радним даном 08-13 ч
© Институт за трансфузију крви Србије. Сва права задржана.