Финансије

Дневни финансијски извештај

Финансијски извештај за дан

Стање средстава на рачуну: 840-632667-29
 •  Претходно стање
 •  Прилив средстава буџета: /
 •  Прилив средстава РЗЗО: /
 •  Прилив осталих средстава: /
 •  Исплаћено на дан: /
 •   УКУПНО: /

Исплаћено
 •  Зараде: /
 •  Превоз запослених: /
 •  Накнаде за боловање >30 дана: /
 •  Накнаде за услуге трезора:
 •  Енергенти: /
 •  Потрошни материјал: /
 •  Чек, путни налози: /
 •  Остала плаћања: /
 •  УКУПНО: /

Стање средстава на рачуну: 840-632661-47
 •  Претходно стање: /
 •  Прилив средстава буџета: /
 •  Прилив средстава РЗЗО: /
 •  Прилив осталих средстава:
 •  Исплаћено на дан: /
 •  УКУПНО: /

Исплаћено:
 •  Зараде: /
 •  Превоз радника: /
 •  Накнаде за боловање >30 дана: /
 •  Накнаде за услуге трезора:
 •  Енергенти: /
 •  Потрошни материјал: /
 •  Чек: /
 •  Остала плаћања: /
 •  Буџетска средства: /
 •  Јубиларне награде: /
 •  УКУПНО: /

 • Пријем добровољних давалаца крви
 • Радним даном 07-19 ч,
  Суботом 08-15 ч
 • Пријем пацијената и трудница
 • Радним даном 08-13 ч,
  Суботом од 08-13 ч
© Институт за трансфузију крви Србије. Сва права задржана.