Шта све могу да донирам?

Давање крви за себе - Аутологна трансфузија

Трансфузија сопствене крви се назива аутологна трансфузија и она је могућа само у извесним, нарочитим околностима.

Постоје два вида аутологне трансфузије:

  •  трансфузија сопствене крви коју је болесник дао пре операције и
  •  трансфузија сопствене крви која је прикупљена из оперативног поља током хируршке операције.

У одабраним случајевима болесник може да да две или три јединице сопствене крви, три до четири недеље пре операције. Давање крви се може обавити у просторијама Одељења за претрансфузиона испитивања и дистрибуцију крви у Ургентном центру (Пастерова 2). Информације на телефон 011/2641-745. Ова крв се, до операције, чува у фрижидерима истог Одељења, а најдуже 5 недеља. У том временском интервалу пожељно је узимати таблете гвожђа, јер је гвожђе главни градивни материјал за нова црвена крвна зрнца.

За овај вид аутологне трансфузије потребно је да болесник буде у одговарајућем здравственом стању и да се припрема за одређени тип операције. Услов за други вид аутологне трансфузије је постојање одговарајуће опреме у болници и одговарајући хируршки захват. О могућностима извођења неке од наведених процедура треба да се информишете код свог доктора.


  • Пријем добровољних давалаца крви
  • Радним даном 07-19 ч,
    Суботом 08-15 ч
  • Пријем пацијената и трудница
  • Радним даном 08-13 ч
© Институт за трансфузију крви Србије. Сва права задржана.